Střibrná mince Ruske Federace "Svatý Jiří", barevná

 • Club price 73.6Евро
 • Standard price 73.6Евро
 • Buyback price 0Евро
 • Precious metalSilver
 • Fineness999
 • Metal Content31.10
 • CountryRussia
 • Face value3
 • Circulation200
 • Year2018
 • Diameter 39 mm
 • Thickness 3 mm
 • GradeSTANDARD
 • PackagingCapsule

Sv. Jiří (Georgius), voják a světec, se kterým je pevně svázána legenda o boji s drakem, přichází podle tradice na svět kolem roku 270 našeho letopočtu jako potomek šlechtického rodu v anatolské Kappadokii (snad ve městě Kayseri). Otec sv. Jiří byl důstojníkem v římské armádě ale byl zavražděn pohany. Poté odešel Jiří s matkou do její vlasti, do Palestiny, kde pak žili ve městě Lydda (dnešní Lod, nalézající se mezi Tel Avivem a Jeruzalémem; též Diospoli). Ve svém novém domově si Jiří zdárně vedl jako voják. Byl statečný a silný, brzy se i on stal důstojníkem římské armády, přitom všem byl věřícím křesťanem.

Po svých dvacetinách obdržel titul Tribuna a následně se v Nikomédii stal členem osobní stráže římského císaře Diokleciána. V roce 303 ale císař vydal edikty umožňující pronásledování a také vraždění křesťanů v celé Říši. Jiřímu bylo nařízeno účastnit se perzekucí. Místo toho se Jiří vyznal ve své křesťanské víře a kritizoval císařské edikty.

Rozzuřený Dioklecián ho nechal nelidsky mučit a poté nařídil popravu stětím před Nikomédijskou obrannou zdí 23. dubna 303.

Tento Diokleciánův barbarský skutek přiměl císařovnu Alexandru a pohanského kněze Athanasia ke křesťanské konverzi.

Jiřího tělo bylo dopraveno do Lyddy, kde byl pohřben. Tam mu brzy začali chodit vzdávat úctu křesťané jako mučedníkovi.  

 

V roce 2016 změnila Banka Ruska averský design poprvé od zahájení vyroby stříbrné unce Svatý Jiří. Návrh byl změněn na variantu, kterou mincovna také používá pro své pamětní mincové programy.

S osobou sv. Jiřího je spojeno množství legend, z nichž ta patrně nejznámější vypráví o jeho souboji s drakem. Tato legenda vypráví o tom, jak Jiří zbavil občany lybijského města Silené draka, který žil nedaleko města v močále (či v jezeře) a otravoval vzduch ve městě svým dechem. Aby nestvůra nechala město na pokoji, museli jí občané Silené obětovat – nejprve dvě ovce každý den a později pak dvě děti, určené losem. Nakonec padne los na princeznu Cleolindu, dceru krále Silené – když pak jde princezna ve svatebním šatu vstříc jisté smrti, potkala se s Jiřím. Ten princezně slíbil, že ji s pomocí Ježíše Krista zachrání. Probodnul draka svým kopím, a zraněného jej odvedl do města, kde ho před občany města zabil. Na znamení díků se pak nechalo patnáct tisíc občanů Silené Jiřím pokřtít